МеМе book

Бајкобиограф ја зачна, а мене ме тагна – Аниа која прва зачекори каде што ниеден Македонец немаше зачекорено пред тоа.

Стои до главата за слушалките од која навистина не знам зошто, Гоца секогаш се плаши:

„Неговото име беше напишано со златни букви на блескавата плоча на темносивиот мрамор. Крајот на неговиот живот беше надворешно токму таков каков што требаше да биде, и тоа беше, на крајот од краиштата, победа на оној свет од кој тој си замина пред четврт век. Тоа би можело да се нарече победа на овој свет, но само во случај ако се допушти дека смислата на  зборот „победи“  ги надминува границите на човековиот живот и продира онаму каде нема ни граници, ни живот, ни смисла, ни зборови.“

Црни Лебеди од Гајто Газданов

… А правилата по кои треба да продолжат:

се:

  • земи било каква книга која се наоѓа во твоја непосредна близина, а која има над 123 страници
  • отвори на 123-та страница
  • прочитај ги (не мора на глас) првите пет реченици кои почнуваат на таа страница
  • следните три реченици (после тие пет) запиши ги на блог
  • наведи ја книгата и авторот
  • тагни пет следни блогери