Житието на #Жон

za post

Житието познато како „Книгата на лажгите“, е пронајдено во центарот на светот – во првата преткомора на бунарот во Паљурци. Според житието, токму #Жон е креаторот на секогаш надградената книга на лажгите: „Дивоградба во 100 жабокркори“. Житието е познато и под името – Житието на #Жон.

Она што некогаш беше Кловнот, сега и понатаму ќе е Раката, а ликовите… ех ликовите.

Директни линкови за гледање на видеото:

на YouTube: http://youtu.be/3UAzO7eOJoY

на Vimeo: http://vimeo.com/104768520