Името, името, името…?

eu, macedonia, madonna

И името е најмалиот проблем. Ова не е пародија. Искористени се снимки од Brif.mk, од Собраниската лакрдија кога ги тепаа пратениците од опозицијата, истовремено испомешани со инспирации од спотот American life од Madonna.

Овој клип е од два дела. Првиот дел е намерно сурово необработен, зашто сериозноста и случувањето во Собранието на РМ не трпи никаква пародија и анимација, а вториот е анимирана поддршка на апсурдноста со која се обидуваат да нè деконцентрираат – замајуваат.

Името, името, името from ribaro on Vimeo.