Господин Идентитет

 

Во упатството за употреба не пишува зошто Марина Абрамовиќ сака да ви го претстави Господин Идентитет преку мојов видео перформансот, но сепак го направи тоа.

Во упатството за употреба пишува дека рокот на употреба не е втиснат во кодот на Господин Идентитет, туку дека тоа треба Ти да го направиш.