Мадина… има Станка

Да се носат мадина е една, а да се имаат и да знаеш да се носиш со  мадлестата ситуација е сосема друга работа.

Кој ја има привилегијата на мадлест човек?
Оној со потечени мадина?
Оној кој ни ги потекува?

Gjurić Stanka знае да ги ланча и да е мадлеста истовремено (клипот трае 2мин. и 31 секунда):

Еднаш рече:

BEZ OPROSTA

Poput odbjegla zatočenika logora, ludnice, zatvora, grabim za težinom svoje gladi i strahova; napuštajući zavjet razboritosti, priklanjajući se obećanju srca, šamarajući obzire, tvrdokornost vrijednosti, uzusa, vjernosti.

Iz perspektive u procijepu rešetaka nijedan zalogaj nije tako golem da ga se
besramnim utiskivanjem u sebe ne bi moglo opozvati, savladati, satrti.
Za mene nema ravnodnevice oprosta.

Мадлеста девојка (?!)

Читајќи го нејзиниот опус – стихови, кои ги има пренесено во  книги и аудио запис, се почувствував обезмаден – разоружан, а истовремено и толку потентен и мадлес што морав да споделам.

Дури го гледав клипот ги мразев пенестите меурчиња и Владо Калембер!

… Или ги сакав можеби, меурчињата?

Ма-ма-ма… мадина требаат а не д‘ткачи… А Станка има мадина дефинитивно!

А-а-а… Ти, а-а-а… јас???

Оток сум човече, си ги потеков мадината!