Remember – remember the 8-th of september

Како оваа шарада од парада, што ја викам Инуендо се најде во сценариото на Anonymous, не е тешко да се претпостави. Но, зошто броенка, побогу?

Поставено и на Окно