Воскрес или апокалипса (Web 2.0)

Не ми е намерата да навлегувам во некаква религиозна заврзлама.
Јас во основа сум практичен сонувач – оксиморон, но понекогаш знам да сонувам и прераскажам чисто практични работи.
(…Хм…) можеби и не се баш само практични?!?

Се работи за WEB 2.0.

Прашањето е сега дали има потреба да се скептизира еден  револуционерен чекор кон светлата иднина (како што се прашува и Развигор во неговата извонредна колумна што ја препорачувам)?
Од друга страна Комуникации налетал на еден длабоко аналитички, а истовремено и мошне антрополошки клип и решил да го сподели со нас:
(бидеќи настаните на клипот се одвиваат многу брзо, прпорачувам да го снимите… овде има упатство како се снима клип од YouTube🙂

Се надевам обрнавте внимание на следниве делови од клипот, каде вели:

… Ther’s a blog born every half second
and it’s not just text…

Hello World!
We Are the Web!

… When we post and then tag pictures.. we are taching the Machine.. each time we forge a link we teach it an idea.. Think of the 100 bilion times per day humans click on a web – teaching the Machine… The machine is us
Digital text is no longer just linking information…
Hipertext is no longer the linking information…
The web is nol onger the linking information…
The web is linking people…
The WEB 2.0 is linking people,
… people sharing, trading, and collaborating.

We’ll need to rethink a few things:
– copyright
– authorship
– identity
– ethics
– aesthetics
– rhetorics
– governance
– privacy
– commerce
– love
– family
– our selves

Ако не ве интересира WEB 2.0 и што има да каже Michael Wesch, тогаш сигурно уживавте во музиката na – DEUS,  There Nothing impossible..

… А зошто насловот е: – „Воскрес или Апокаплипса?“
… Па ме замисли она дека:

– Ние треба одново да размислиме за  неколку работи…

идентитетот
приватноста
љубовта,
фамилијата,
ние самите

Шо знам, размисли и ТИ, да не речиш после не кажав.