Се вика Интернет, зашто мејнстрим е за привилегирани