Occupy University – first day

15883560223_0c00ecb746_z

Small introduction: The Student Plenum – an informal student organization, uniting the biggest progressive core of students in Macedonia, expressing dissatisfaction with the latest reforms of educational systems which destroy the autonomy of the universities, and dissatisfied with the way the government treats their requests (the amendments of the law were adopted at 3 am in the morning, without including the Student Plenum in the debata, which was non-existent anyway), as final measure of resistance occupied the faculties.

So far, the students occupied the faculties of Philosophy, Philology, Law and Economics at the Sts. Cyril and Methodius University in Skopje.

Coverage of the “occupation,” which includes thousands student participants, by the media—the TV stations with national coverage, and especially by the Public Service Macedonian Television (MTV)—is nonexistent or, mildly said, pitiful. Here’s how the pro-government TV stations, which cover most of the market, informed about the first day of the occupation:

  • The 4 pm news on Sitel TV aired the news about the occupation in the 16:27 minute of the show, and the news item had duration of 1:30 minutes.
  • On MTV, which is paid by all the citizens and is obliged to inform objectively, the 5 pm news aired the news in the 17:25 minute, with a duration of 0:55 mintues – yes, the news lasted for 55 seconds!
  • Alfa TV news from 5:30 pm the news was mentioned in the 17:55 minute with a duration of 1 minute and 20 seconds.

All these newcasts presented the event with negative connotations including commenting. The same approach was repeated during the main evening news – all these TVs aired the short item at about the same time (from the 25th to 27th minute overall, depending on the speed of reading by the presenters). Looks incredibly orchestrated to me!

TV stations which are not directly in league with the regime: Telma, 24 Vesti, and Alsat M, reported objectively, and all of them started their newcasts with the news about the occupation and devoted significant time to it.

16502728852_62dafaf62d_z

The following photo and video collection is a guerilla attempt to gather and archive the contents presented by the freedom-oriented internet portals, as well as material recorded by the participants and observers, who cover the occupation of the universities.

(English translation: Filip Stojanovski)

Collected links:

Nova TV:

– Прва студентска окупација во Македонија

Студентите го зазедоа Филозофскиот факултет

Студентите го окупираат и Правниот, ќе спијат на факултетите

Окупацијата на студентите продолжува на Економскиот факултет

Повик за солидарност со студентите: Граѓаните да донираат храна на Филолошки

Со вреќи за спиење, студентите се распоредија по предавалните на УКИМ

Атмосфера од првата вечер

Синоличка Трпкова: Ако треба ќе спиеме на Универзитетот заедно со студентите

A1 On:

Кој ќе го запре гласот на студентите

Студентите и професорите ја пеат студентската химна

Студентите го ослободија Универзитето

Video by professor Katerina Kolozova :

– Faculty of Philosophy-Skopje occupied by the students who have reclaimed university autonomy

Radio MOF:

Акција за утринско будење на Економскиот и Правниот факултет

Прва вечер од окупацијата на УКИМ – студентите креативни и одлучни

Александар Поповски: „Диво Месо за слободата“

Student Plenum:

Автономен бурек– упад на студентите во емисијата „Јади Бурек“

Културно образовна програма за ден 2

Окупација на УКИМ, ден први 

Автономна зона + Автономна зона фото галерија

Fokus MK:

Окупација на Универзитетот

Вечерна атмосфера во окупираниот Универзитет

Faculties MK:

Студентската окупација низ фотографии

Plus Info MK:

На Филозофски факултет вриеше како во кошница

Flickr:

Окупирај 1!

Окупирај 2!

Video intermezzo – Marija Prévert:

Autumn Leaves (Les Feuilles Mortes)

Кажи зошто ме остави

La Vie en Rose

Emrah H. Redzepi: Фото 

Eleni Mickovska:

Свирни за #ПоздравПленумци

Филозовски – Автономна зона

Meta MK:

Students occupied faculties and lectures

Official Links of Student Plenum:

www.studentskiplenum.org

https://www.facebook.com/СтудентскиПленум

twitter.com/studentplenum1

Окупирај го Универзитетот – првиот ден

15883560223_0c00ecb746_z

Мал вовед:

Студентскиот пленум – неформалната организација на студентите, која го обединува најголемото прогресивно јадро на студенти во Македонија, незадоволна од новите реформи во образованието со која се губи Автономијата на Универзитетите и незадоволни од начинот на кој власта се однесува со нив и нивните барања (измените во законот се донесоа во 3.00 часот наутро, без претходно да се вклучи Студентскиот пленум во дебатата за измените на законот, која всушност и ја немаше), како крајна мерка на отпор ги окупираа Факултетите. На студентите им се приклучија и професори од Професорскиот пленум

До сега, окупирани се Филозофскиот, Филолошкиот, Правниот и Економскиот факултет од УКИМ во Скопје.

Медиумска покриеност на „окупацијата“ во која учествуваа илјадници студенти, од страна на националните телевизии и посебно од Македонската Телевизија, нема, или најблаго речено – е очајна. Првиот ден од окупацијата, медиумската покриеност на прорежимските телевизии, кои воедно се и најголемите телевизиски куќи и се гледаат низ цела Македонија, изгледаше вака:

– На Вестите во 16.00 на Сител, веста за окупирањето, беше спомната во 16.27 минути, во траење од 1 минута и 30. секунди
– Од МТВ, што ја плаќаме сите граѓани на Македонија и која мора да пренесе објективно, во Вестите од 17.00 часот, веста беше пренесена во 17.25 во траење од 0 минути и 55 секунди, или со букви – веста траеше педесет и пет секунди?!
– Во Вестите на Алфа ТВ од 17.30, веста беше спомната во 17.55 во траење од 1 минута и 20 секунди.

На сите овие телевизии, не им е заеднички само негативната конотација во која се коментираше окупирањето на факултетите, туку и тоа дека редоследно веста во Вестите, беше пласирана речиси во ист термин (во 25тата минута од Вестите). Просто да не ти се верува колку се оркестрирани?!

На оние пак телевизии, кои не се под капата на режимот: Телма, 24 Вести, Алсат М, (само Телма се гледа низ цела Македонија), известувањето беше објективно, Вестите започнуваа со окупацијата.

16503738305_9e89ccab5a_z

Затоа, настапуваме вака – партизански и тука ќе се обидеме да ги собериме и архивираме на едно место сите видео и фото содржините од пријателите на Студентскиот пленум, од слободарските интернет портали, а и лични снимени материјали од учесници и посматрачи, каде што се следи текот на првиот ден од окупацијата на факултетите.

(Marija Prévert)

Напомена: Постот ќе се апдејтираат како што ќе пристигнуваат нови содржини. Можете и вие тука во коменар, или на овој пост на фејсбук во коментар да предлагате содржини од првиот ден од окупацијата. Клик на линковите за да ве однесат до видео и фото содржините.

До сега собрани линкови за Автономната зона:

Нова ТВ:

– Прва студентска окупација во Македонија

Студентите го зазедоа Филозофскиот факултет

Студентите го окупираат и Правниот, ќе спијат на факултетите

Окупацијата на студентите продолжува на Економскиот факултет

Повик за солидарност со студентите: Граѓаните да донираат храна на Филолошки

Со вреќи за спиење, студентите се распоредија по предавалните на УКИМ

Атмосфера од првата вечер

Синоличка Трпкова: Ако треба ќе спиеме на Универзитетот заедно со студентите

А1 Он:

Кој ќе го запре гласот на студентите

Студентите и професорите ја пеат студентската химна

Студентите го ослободија Универзитето

Видео од професор Катерина Колозова:

– Faculty of Philosophy-Skopje occupied by the students who have reclaimed university autonomy

Радио Моф:

Акција за утринско будење на Економскиот и Правниот факултет

Прва вечер од окупацијата на УКИМ – студентите креативни и одлучни

Александар Поповски: „Диво Месо за слободата“

Студентски Пленум:

Автономен бурек– упад на студентите во емисијата „Јади Бурек“

Културно образовна програма за ден 2

Окупација на УКИМ, ден први 

Автономна зона + Автономна зона фото галерија

Фокус:

Окупација на Универзитетот

Вечерна атмосфера во окупираниот Универзитет

Факултети МК

Студентската окупација низ фотографии

Плус инфо:

На Филозофски факултет вриеше како во кошница

Фликер галерии:

Окупирај 1!

Окупирај 2!

Видео интермецо со Marija Prévert што остава без здив:

Autumn Leaves (Les Feuilles Mortes)

Кажи зошто ме остави

La Vie en Rose

Емрах Х Реџеп: Фото 

Елени Мицковска:

Свирни за #ПоздравПленумци

Филозовски – Автономна зона

Мета МК:

– Студентите ги окупираа и факултетите и предавањата

Студентите заспаа со музика, се разбудија со професорите

Официјални страни на Студентски пленум:

www.studentskiplenum.org

https://www.facebook.com/СтудентскиПленум

twitter.com/studentplenum1

 

Ајде!

ajde-izv-crven

Еве како го доживеав иницирањето на оваа граѓанска платформа со цел ПОЛИТИКАТА КАЈ ГРАЃАНИТЕ.

Нека остане запишано:

На #Ајде! имаше интензивно споделување на енергија. Имаше и симболика во местото и начинот, па и во датумот. Имаше симболика и во 123те столчиња кои сами си ги носевме, а и во токму толкавиот број на луѓе сплотени и артикулирани во еден глас што викаат – Ајде, доста е веќе(!) и во тоа имаше симболика. Да се разбереме едно нешто, она што се случи на 23ти е само иницијација.
„Ајде!“ е име што не е кратенка од банални референци, туку е самата по себе повик за делување, за демократска акција.
– Се случи „Ајде!“. Се случи она што требаше да се случи оној пат, онаа година, кога ги набркаа на клоци избраниците од опозицијата од нивните работни места, или оној пат кога видоа дека од Отпорот не бидува ништо (зашто некој од внаатре силно го поткопувал), дека овие другиве се глуви, дека се ѓонови, дека ништо не ги допира, дека народот е во грч исплашен и му треба нешто да го поткрени, а тоа да е инвентивно и пред сè искрено. Тогаш, набрканите пратеници требаше со столчињата од дома на грб да се нацртаат пред Собранието на Р. Македонија и од тука да продолжат да дебатираат, тука да им работат комисиите и сите партиски тела да ги префрлат пред Собрание. Да се скрстат на булеварот со шалови и ракавици, да јадат тоа што ќе им донесе народот и од тука и така да ја заработат платата. „Ајде!“ се случи сега, а требаше да се случи оној пат после последната лакрдија со изборите, па и тогаш требаше опозициските да се нагрбелат со столчињата пред Собранието на Македонија (не внатре во дувлото), и од тука да го прават она истото што го предлагам погоре. И тоа да трае, и да трае… и конечно да си ја заслужат пратеничката плата што и ден денес ја земаат, а не ја сработуваат. Па така и тогаш, народот да почне да се идентификува со нив и нивната борба. Но не, тие одбраа да слават во Старо новиот театар, па со тоа да ја преминат непреминливата граница што се вика „Скопје 2014-та“, одбраа да ја темпираат бомбата и се надеваат на некаков ексклузивитет, на некаков спектакуларен драматичен пресврт. А пресврт во оваа констелација на медиумски и институционални сили многу тешко може да направи сама една врхушка, па колку таа и да е искрена во намерата. Ајде сега да не навлегувам во тоа, оти ми се креваат сафрите од сите погрешни методи, курци и луѓе… и кои погрешни потези истите ги правеле до сега.
Сега, време е на нас.

јане хонорарци

(фотографија од неделникот Фокус, автор: Томислав Георгиев)

Ајде да не бидеме неми посматрачи. Ајде заедно да ја изградиме оваа граѓанска платформа која вели – политиката кај граѓаните. Ајде да не ги оставиме овие што владеат да ни ја раскурцаат до крај државата, а овие другиве да не ги оставиме раат да дишат. Ајде да им покажеме на оние вазални ешалони дека она од што треба да се плашат сме НИЕ – граѓаните. Ајде да покажеме дека ние сме совеста на оваа земја и дека нема да останеме настрана од ова што ни го прават. Ајде да се избориме за демократија, за она што е наше, што ни припаѓа. Ајде да покажеме дека нè има, дека сме многу и дека не можат да постигнат сите да не заокружат. Ајде да им покажеме дека ни е грдо, дека не не оставаат да се реализираме, дека нè гушат. Ајде да им докажеме дека знаеме дека знаат и дека знаеме дека ни се плашат, па затоа се обидуваат да нè поделат, да нè етикетираат како елитисти, соросоиди, дежурни протестирачи, вакви-такви платеници… Ајде нека видат дека не сме виртуелни ликови скриени позади тастатурите. Ајде да излеземе и да им се покажеме и да им докажеме дека не им се плашиме, дека доста ни е веќе од нив. Оваа диктатура конечно почна да се клати, а тоа не го направија пратениците од опозицијата со нивното не/делување, ниту лидерите на опозицијата, туку граѓаните и пред сè оние чисти наши деца – студентите. Тие се оние кои ја затресија оваа моќна машинерија што повеќе од осум години на овој, или оној начин продуцира страв. Тие им порачаа на владетелите: Доста беше молк!

Ајде сите да се сплотиме, да се солидаризираме и да не им молчиме луѓе мои…
Ајде! 

Приклучете се на официјална Фејсбук страна на АЈДЕ: https://www.facebook.com/ajde.org.mk

Во прилог и прогласот:

10624672_839180552808164_3708606651052859932_n

(клик на фотката за поголема)

Ме цензурираа

CensureМе цензурираа!

Видеото „Ти се Македонија – Проект на студентите на Р. Македонија“, (линк до цензурираното видео: http://youtu.be/P11uVKNRcNg), инаку, вторoто видео од трилогијата за студентските протести на тема ‪#‎СтудентскиМарш,‬ веќе не можете да го гледате на мојот канал на YouTube.

Од YouTube, ме известија дека извесен “zoreski” пријавил “copyright takedown notice”. Прво мислев да не се заморувам со интриги и дека “zoreski” е некој фиктивен акаунт, но откако и по сугестија и на моите Фејсбук пријатели проверив, се работи за лицето Љупчо Зорески, линк до неговиот Јутјуб акаунт.

Гугл вели дека Љупчо Зорески, човекот што пријавил на Јутјуб за да го тргнат видеото, до неодамна (според Марнет, до 07-05-2014) бил единствениот администратиевен и технички контакт на официјалниот сајт  на владеачката ВМРО ДПМНЕ

glavno

(линк до регистерот Марнет од каде е земен скриншотот http://reg.marnet.net.mk/registar.php?dom=vmro.mk

После ова, јасно ми беше сè и не продолжив понатаму, зашто нели, нема никаква потреба од дополнителни објаснувања.

Се сеќавам дека јас овој човек Љупчо, го знам (не лично) уште од она убаво време на Блогерај. Тогаш се појавуваше со никот „кичевчанец“ и ми беше така ок. блог пријателче – си комунициравме коректно, бар јас така сум мислел.

Инаку, прво не ми се веруваше, како е можно да ми биде избришан клипот, зашто речиси за сите битни материјали кои ги користев во клипот имав побарано дозвола од авторите, освен за аудиото од кампањата „Ти си Македонија – проект на Владата на Република Македонија“, зашто нели, тоа е правено со наши буџетски пари, а ова мое видео е некомерцијално – активистичко. Во еден клип од 1 минута користам десетици, а некогаш и стотици различни елементи и секако некаде на некого му го имам нарушено „авторското право“, но досега никогаш (освен кога се работело за копирајт на музика) сум немал случај Јутјуб да ми цензурира клип за да не се гледа.

Ако мислат дека така ќе ме замолчат, многу се излажале, напротив: БОРБАТА ПРОДОЛЖУВА!

Видеото сега е хостирано на Вимео, и можете да го погледнете на следниот линк: http://vimeo.com/114385305

Пред да биде цензурирано, видеото беше преземено и од порталите: Окно, Канал 77, Плусинфо

Овде можете да го погледнете и првиот клип од трилогијата за студентските протести со наслов: „Заминуваме – проект на граѓаните на Р. Македонија“. линк: http://youtu.be/XN0ZtF_oNms

Линк до мојот канал на Јутјуб: https://www.youtube.com/ribarotube 

Следи ме и на Фејсбук: www.facebook.com/RibaroMK

Ти си Македонија! Проект на студентите на Р. Македонија

vs141209-001

Ти си Македонија! Проект на студентите на Република Македонија, е вторoто видео од трилогијата за студентските протести.

Ти си Македонија – проект на студентите на Република Македонија from ribaro on Vimeo.

Користени видео материјали и фотографии со дозвола од НоваТВ и Студентски Пленум.

Следи ме на Фејсбук: www.facebook.com/RibaroMK

Директен линк од видеото на Вимео: http://vimeo.com/114385305

Едит:

Видеото хостирано на Јутјуб е цензурирано. На овој линк погледнете кој стои „ин флагранти“позади цензурата: http://ribaro.mk/me-cenzuriraa/  

Директен линк од видеото на Јутјуб: http://youtu.be/P11uVKNRcNg

Јас – соросоид

Пролет.

Ми стои насловов во драфт постови на блогот уште од пролетта. И пост на ѕидот на Фејсбук виси со истиот наслов уште од не знам веќе која беше пролет наназад. Од пролетта, па наваму, ништо се нема сменето, освен што архивата на блогов, а посебно таа на Фејсбук и Твитер, ми се има мултиплицирано ко за којзнае уште колку пролетти. а и јас сум уште оној истиот од минатата пролет и таа пред неа.

Оваа пролет, сакав да ви раскажам која е „мојата улога“ во ова „злосторничко здружение“ состваено од индивидуалци, групи, критичари, неформални и формални креативци и борци. Едноставно, пролет ми се виде убаво време за да си ја раскажам мојата приказна. Ми се виде како во пролет да е најубаво да кажам дека од мене си побарав да бидам само Јас – соросоидот(!) и ништо повеќе од тоа, па се тагнав на белата слика подолу. Сега пак, пролет или не, не знам дали сте забележале, но последниве 9 години ви ја раскажувам истата приказна, што преку раскази, што преку постови, или преку видео монтажи, секогаш тука на блогот. Ме етикетирате да се чувствувам виновен за тоа дека сум се препознал и во ликот на моите соборци, со кои често знаеме очи да си извадиме само за да ја сочуваме нашата индивидуалност? Или ви пречи тоа што никако не се предаваме и не се откажуваме од вас, од нас, иако се обидувате да нè ставите во трло? Ме етикетирате зашто…

Оваа пролет сакав и да ви се извинам за мојата активност или активна пасивност, но тогаш пак, наредната пролет ќе треба да ви се извинам зашто ви се извинував, па се откажав. Оваа пролет сакав да се извинам и за вашата пасивна пасивност, па после ми текна дека ќе треба да ви се извинам за мојата доследност, па пак се откажав од извинувањето.

Можеби некоја убава пролет, ти ќе успееш да побегнеш од своите стравови и ќе се тагнеш на белата слика подолу? Можеби некоја нормална пролет ќе ги надминеш и ти срамовите кои насилно се обидуваат да ти ги наметнат медиумските битанги, па ќе се тагнеш на белата слика подолу? Можеби некоја убава пролет и ти ќе успееш да ги истресеш од себе предрасудите и да се пронајдиш себеси подолу во белата слика, па ќе се тагнеш? Таа убава пролет ќе нема потреба од извинувања, верувај.

А можеш и да не се тагнеш. Пролетта и тогаш ќе биде убаво годишно време за прераскажување, а јас уште ќе бидам оној – соросоидот, кој ќе ви е виновен за сè и пу за тебе и пу за сите спас. А, ако треба и ќе мижам еве… Ама па ич не сум виновен пичкатилепаматеринадатијаебам, зошто да мижам јас, кога ти таков – загурлавен, мижиш со отворени очи?

Еден убав пролетен ден, можеби ќе ти се извинам за овој пролетен пост што го пишувам во доцна есен. Е, тек тоа ќе биде убава пролет за паметење.

white

 

Борбата продолжува!