Ribaro MK

ништо не е наивно, само така изгледа

Neue Slowenische vs. Macedonische Kunst