Ribaro MK

ништо не е наивно, само така изгледа

Македонија 2010 vs. Скопје 2014