Ribaro MK

ништо не е наивно, само така изгледа

M‘чам… уште тро