Ribaro MK

ништо не е наивно, само така изгледа

КГБ – проект, Скопје 2014