Ribaro MK

ништо не е наивно, само така изгледа

Ќе се спасиме?