Обука за Интернет огласување, интервју со Дарко Булдиоски