Ribaro MK

ништо не е наивно, само така изгледа

Еден од нас мора да замине