Ribaro MK

ништо не е наивно, само така изгледа

Хитлер, слободен за преземање