Ribaro MK

ништо не е наивно, само така изгледа

Мојот Обичен Не Обичен Ден