Ribaro MK

ништо не е наивно, само така изгледа

Коментар или дебата