Ribaro MK

ништо не е наивно, само така изгледа

Анти ми/ни го спопика машки?